Hirdessen a Magyar Zsidó Honlapon!


Kabbala: az önismeret tudománya
2008-05-08 09:27:26

Siker? Pénz? Csillogás? Szerelem? Mindez elérhető a modern kabbala segítségével. Bár aki megismeri és ráérez az ősi tan lényegére, valószínűleg mást gondol majd sikernek, másféle csillogásra vágyik majd, mint korábban.
„Kabbala? Misztikus, bonyolult, pókhálós, zsidó hókuszpókusz”, hárít általában, aki legalább hallotta már a szót, és nem plüss nyulat vagy mackót ért alatta. Pedig kevés egyenesebb út vezet az élet értelmének felleléséhez, mint az évezredeken át titokként őrzött tudás. A világban több helyen, így már Magyarországon is tudósok ismertetik az érdeklődőkkel az alapjait, gyakorlati hasznosítását, önismereti, önfejlesztő módszereit, például a fővárosban a legutóbbi kabbala-hétvégén Popper Péter pszichológus, Rajnai Éva asztrológus, Tarnóc János művelődéstörténész és Raj Tamás főrabbi.
Ültess életfát!
A nyugdíjas élelmiszeripari mérnök hitéhez kapaszkodót, a zeneakadémistából lett vállalkozó a világvallások természetrajzát, a zongoraművész egy izgalmas kalandot, a mentálhigiénikus orvos munkájához segítséget, a közgazdász, a gépészmérnök, a színész önmagához vezető utat remél a kabbalától - derül ki az ismerkedő beszélgetésen. A kéttucatnyi hallgató túlnyomó többsége nő, különböző felekezetek tagjai, és a tapasztaltabb korosztály képviselői mellett jócskán akadnak ifjak. Pedig a legutóbbi évekig csak 40. évüket betöltött, házas, teológiai alapokkal bíró zsidó férfiak tanulmányozhatták a kabbalát.
- Nem csak zsidó. És nem vallás! – szögezi le bevezetőjében a főrabbi. - Igaz, valóban a zsidó nép őrizte évezredeken át, és csak korlátok közt tanulmányozhatták, de ez a tudomány tulajdonképpen használati utasítás önmagunk, a világ és Isten, ateistáknak az univerzum energiarendszere megismeréséhez. Nem is mágia! Kizárólag magam és mások épülésére használhatom, átkozni, ártani tilos vele. Isten adta a világban eligazodáshoz térképül, aki kész a kemény munkára, tisztelettel, nyitott szívvel, elmével kezd a kutakodáshoz, az rengeteget tanulhat a kabbalából.
Mit is? Mondjuk életszeretetet. Raj Tamás játszani hívja hallgatóit, kéri, képzeljenek el egy erdőt, haladjanak végig az ösvényen, majd lessenek át a végén eléjük tornyosuló falon. A hallgatók mosolyogva mesélik, hol jártak, mit láttak, aztán a rabbi kezükbe adja álmuk megfejtésének kulcsát. Az erdő az élet, az évszak a lélek és a test valódi kora, ami független a megélt évek számától, a napfény vagy a sötét sűrű az érzelmi állapot, az ösvény szélessége a társak, a fellelt vízen történő áthaladás mikéntje a szexhez való viszony, a falon túl látottak a túlvilági létről alkotott kép. A szobában szolid elképedés fogadja a diagnózis pontosságát. A következő órák az életfa szimbólumrendszerének vázolásával telik, majd újabb teszt: mindenki másolja le a fát a tíz szefírával, azaz az univerzumot irányító energiagömbökkel és az azokat összekötő vonalakkal. A gömbök, vonalak mikéntje a rajzoló tulajdonságairól árulkodik… Számolj a misztikával!
Mióta Madonna, majd nyomában több világsztár kabbalista lett, tömegek figyeltek fel a módszerre. Az amerikai énekesnő csuklóján hordja Ráchel karkötőjét, amely hite szerint óvja egészségét, segíti munkáját. Koncertjei előtt zenekara, stábja tagjaival kört alkotva, egymás kezét fogva fohászkodnak. A piros fonalat Róna Juli is viseli. Az asszony a Nemzeti Bank nyugdíjasa, 15 éve reikitanár.
- Meghalt az édesapám, egyetlen fiam kiköltözött Izraelbe – ez elég is lett az évtizeddel korábbi rossz vér átömlesztésével belém nyomott Hepatitis C-vírus aktivizálódáshoz. Hogy nem haltam meg, azt a 47 évesen kezdett útkesésemnek köszönhetem. Mindig két lábbal álltam a földön, hitetlenként vagdostam gyökereimet, de már nem ment tovább. Vallattam a keresztény teóriákat, buddhistává lettem, aztán két éve egy angol rabbi kabbala-előadása új dimenziókba terelt. Az akkori csapatból tizenöten azóta is összejárunk kéthetente, egyikünk lakásán tanulmányozzuk a kabbalát. Rabbi fiam nem örül a dolognak, szerinte nem való nőnek - de én már nem fordulok szembe őseimmel, a kezembe vettem a sorsom. A helyemre kerültem.
Sclessinger Hanna a maga kifejlesztett individuális terápiával sok mozgássérültet kezelt már sikeresen, miután neki és komoly kóroktól szenvedő családtagjainak a különböző önismereti módszerek hoztak gyógyulást. Reméli: a kabbala a különféle irányok közti párhuzamkeresésben segíti majd. Janzer Andrea rekreáció-szervezést tanul, de nem csak jövendő hivatása miatt érdeklődik a kabbala iránt.
- Magazinokban fel-felemlítik, hogy a sztárok és a kabbala, de nem írják, mi az. Erre a tanfolyamra az Interneten leltem, boldogan jöttem - el kellett jönnöm. A számmisztika különös dolgokat jelez a sorsomban, megmutatta a tavalyi váltást, mikor a pénzügyektől az egészségfejlesztést felé fordított, és most is robbanásszerű változásokat jelez. Ma van a 36. születésnapom…
Fordíts világodon!
Raj Tamást hitsorsosai közül többen elítélik, amiért „illetékteleneket” is beavat a kabbalába. Közben az eredeti jeruzsálemi kabbalaközpont mellett már New Yorkban, San Franciscoban és más világvárosokban is működnek olyan centrumok, ahol szívesen várják a spirituális igazságkeresőket. Akárcsak Budapesten.
- Pár éve megkeresett valaki, hogy munkahelyéről kifele áll szekere rúdja. Mit lépjen, hogyan döntsön? – meséli a főrabbi. - Ilyen esetben ideális segítség, ha végigmegyünk az életfán, és a szefírák szempontjai szerint vizsgáljuk meg lentről felfelé haladva az új helyzetet. Milyen ott a kommunikáció? Fejlődök-e a közegben? Ha a válaszok kedvezőek, az érzelmi, majd az értelmi elszánás, a döntés következik, és a ráhangolódás után pontos gyakorlati tanácsokat ad a most már fentről lefelé kérdezett életfa. A hölgy a kabbala módszerével új, jóval jobb állásra lelt. Egyre többen jöttek hozzám problémáikkal, párkapcsolati válság, lakásvásárlás, társtalanság, talajtalanság…, főleg fiatalok. A kabbala tanulmányozását hajdan okkal kötötték kemény feltételekhez, de megváltoztak a körülmények. Ma előbb a világot akarja megváltani az ember, aztán családot szeretne, ha egyik sem sikerül, kezdi keresni önmagát. A kabbala visszafordítja a sorrendet, mert csak kiegyensúlyozott lélek építhet maradandót. És most már az ifjaknak és a nőknek is be kell szállni a dolgok jobbra fordításába, hiszen amit a Biblia mond, már a természettudósok is vallják: tágul az univerzum. A teremtés nem fejeződött be!
Nagy Tünde (Kiskegyed)Vissza