A Claims Conference kárpótlási képviselet közleménye

1. Általános információk
A Németországgal és a Német Szövetségi kormánnyal folytatott intenzív tárgyalásokat követően 1998 tavaszán megegyezés született egy a nemzeti szocializmus alatt üldözött közép- és kelet-európai zsidókat támogató alap létrehozására vonatkozóan.
Ezen megállapodás szerint a Claims Conference egy segélyalapot hoz létre a közép- és kelet-európai zsidók támogatására. Ebbe az alapba a Német Szövetségi kormány 200 millió DEM összeget fizet be négy egyenlő, 50 millió márkás részletben, 1999. januári kezdettel. A Német Szövetségi kormány ezen támogatása azonos jogosultsági kritériumokon alapszik, mint amelyeket a német kormány a 2. pontban ismertetett alapnál elfogadott.

2. Jogosultsági kritériumok
A német kormány feltételei szerint azon zsidóüldözöttek jogosultak kártérítésre a Claims Conference közép- és kelet-európai kártérítési alapjából, akik:
- 6 hónapot vagy annál többet koncentrációs táborban voltak, a Szövetségi Kártérítési Jogban (BEG) meghatározottak szerint vagy zsidóknak létesített munkatáborokba voltak kényszerítve az ITS listája szerinti börtönhelyeken;
vagy
- 18 hónapot vagy annál többet gettóban voltak a BEG-ben meghatározottak szerint; vagy - 18 hónapot vagy annál többet bujkálniuk kellett hamis személyazonosság alatt, az üldözés kezdetén még 18 év alattiak voltak, és elválasztották őket családjuktól.
További jogosultsági feltétel, hogy a folyamodó ez idáig semmilyen kifizetésben nem részesült a BEG hatálya szerint, illetve a Claims Conference alapjából a 2. pont szerint, és állandó lakhelye közép- vagy kelet-európai országban van.

3. Folyamodási eljárás
Ahhoz, hogy a Claims Conference által a közép- és kelet-európai országokra létrehozott kárpótlási alap megvalósuljon, a Claims Conference több közép- és kelet-európai fővárosban képviseleti irodát létesít.
Ezen irodák feladata a nácik által üldözött zsidók lehető legjobb módon történő segítése e folyamodvány beadásához. Részleteiben ez a segítség a kérdőív kitöltésén át a tanácsadásig terjed. Végül pedig a kitöltött kérdőívet a képviseleti iroda veszi át, és az első technikai elővizsgálatot elvégzi. Ezzel garantálható a kérdőív pontos kitöltése, és az, hogy minden szükséges dokumentum csatolva legyen. Amennyiben a kérdőívet pontatlanul töltötték ki, hiányos, illetőleg hiányzik valamely dokumentum, úgy az helyben orvosolható, kijavítható, minden probléma nélkül. A folyamodvány tényszerű kiértékelése a frankfurti főirodában történik, nem pedig a képviseleti irodában. Ezzel összefüggésben különösen hangsúlyozni kívánjuk azt, hogy a folyamodási eljárás során a folyamodónak nincs szüksége jogi vagy más szervezeti képviseletre a Claims Conference-nél. A képviseleti iroda alkalmazottai minden körülmények között segítik a folyamodót a kérdőív kitöltésében.
Amennyiben egyesek ennek ellenére ügyvéddel óhajtják képviseltetni magukat, úgy az ügyvédi megbízás is melléklendő.

4. Fizetési feltételek
A Claims Conference közép- és kelet-európai kárpótlási alapja DEM 250/hó nyugdíjat kíván fizetni 1998. július l-jétől kezdődően. A később beérkező folyamodványok a jogosultság elbírálását követően 1998. július 1-jéig visszamenőleg érvényesíthetők. A gördülékennyé tételhez célszerű, hogy minden részesülőnek bankszámlája legyen, és ennek adatairól a Claims Conference-t időben tájékoztassa.

5. Érdeklődés/ügyintézés
Claims Conference budapesti iroda (1062 Lendvay utca 17-19. Tel.: 374-3078)